top of page

YDELSER

Certificeret statiker

Vi er certificeret statiker til konstruktionsklasse KK2 og KK3-4 og vi tilbyder at være kontrollerende certificeret statiker til en fast timepris. 

Value Engineering - Optimering af de bærende konstruktioner

Value Engineering ApS er ikke en traditionel rådgivende ingeniørvirksomhed som agerer bygværksprojekterende på et byggeprojekt over flere år. I stedet har vi valgt at fokusere på det vi finder mest interessant og hvor vi kan gøre den største forskel. Vi går ind i projekterne, med det primære formål, at optimere på de bærende konstruktioner.

 

Ved inddragelse i de tidlige faser, kan vi hjælpe med at finde de optimale overordnede bygbare og konstruktive principper. 

Når vi kigger på de helt overordnede konstruktive principper analyserer vi os frem til de mest optimale principper ud fra bygbarhed & økonomi og kommer med konkrete optimeringsforslag. 

 

Ved inddragelse i de sene faser, kan vi hjælpe med at optimere nede på bygningsdelsniveau, hvor de overordnede principper er fastlagt.

Når vi bliver inddraget til at optimere på bygninsdelsniveau, fx til et hovedprojekt, går vi detaljerede ind og regner på hvor mange % armering i betonvæggene der bør kunne spares. Ved mange kvadratmeter vægge, kan det give rigtig mange penge og Co2 besparelse i regnskabet, uden at det forringer konstruktionens virkemåde og værdi.

 

Da vi udspringer som rådgiver fra en af Danmarks´ største entreprenørvirksomhed, har vi en god føling med, hvor pengene ligger gemt i projekterne. Vores optimeringsforslag dokumenterer vi og vi bistår gerne forslagene til den bygværksprojekterende, da de skal tage optimeringerne med i projektet.

Om du er bygherre, entreprenør, rådgivende ingeniør eller arkitekt, så kan vi bidrage positivt til jeres projekt. Vi tilpasser jeres behov og økonomi til det arbejde vi skal udføre for jer så i får mest værdi for pengene. Ser man på et helt projekt´s økonomi skulle vores bidrag gerne kunne betale sig hjem mange gange. Jo tidligere man kan komme ind til god input jo mere værdi skaber det senere hen.  

bottom of page