top of page

Ydelser

Value Engineering - Optimering af de bærende konstruktioner

Value Engineering ApS har det primære formål at optimere på de bærende konstruktioner. Vi er ikke en traditionel rådgivende ingeniørvirksomhed som agerer bygværksprojekterende på et byggeprojekt over flere år. I stedet har vi valgt at fokusere på det vi er allerbedst til, og hvor vi kan gøre den største forskel på kort tid. 

 

Value Engineering i de tidlige faser

Ved inddragelse i de tidlige faser, kan vi hjælpe med at finde de optimale overordnede bygbare og konstruktive principper. Vi kommer med konkrete optimeringsforslag der simplificerer, optimerer bygbarhed og minimerer materialeforbrug.

 

Value Engineering i de sene faser

Ved inddragelse i de sene faser, kan vi hjælpe med at optimere nede på bygningsdelsniveau, hvor de overordnede principper er fastlagt. Vi går detaljeret ind og regner optimeringspotentialet i konstruktionerne og bestemmer f.eks. præcist hvor meget armering, der kan spares i betonvægge og -fundamenter, hvilket typisk er betragteligt. 

 

Erfaring

I Value Engineering har vi erfaring som rådgiver for flere af Danmarks største entreprenørvirksomheder, og vi har god føling med økonomien i projektet. Vi ved bygbarhed er forudsætningen for det optimerede projekt. Vi dokumenterer vores optimeringsforslag og bistår gerne den bygværksprojekterende i at implementere optimeringer i projektet.

Om du er bygherre, entreprenør, rådgivende ingeniør eller arkitekt, så kan vi bidrage positivt til jeres projekt. Vi tilpasser os jeres behov, således I får mest værdi for pengene. Normalt kan vores bidrag betale sig hjem mange gange gennem forbedret projektøkonmi. Og jo tidligere vi kommer i projektet, jo mere værdi kan vi skabe for projektet.  

bottom of page