Certificeret statiker

Ifølge bygningsreglementet (BR18) skal der pr. 1.1.2020 være tilknyttet en certificeret statiker til alle byggeprojekter fra konstruktionsklasse 2-4 (KK2-KK4).

Denne nye certificeringsordning gør i praksis, at byggesagsbehandlingen i kommunerne bliver mere effektive, da kommunerne ikke længere skal forholde sig til statik og brandforhold. Ansvaret for at bygningsreglementet er overholdt ligger nu hos den certificerede statiker.

Vil I have et uforpligtigende tilbud på en certificeret statiker?

Mangler I en certificeret statiker til jeres projekt, så hjælper vi gerne. Ejer af Value Engineering ApS, Mads Damkær Møller, er Certificeret statiker. Derfor tilbyder Value Engineering ApS, at kunne agere kontrollerende certificeret statiker på jeres projekt.

Fordelen ved denne nye certificeringsordning

  • Højere og mere ensartet kvalitet i den statiske dokumentation på tværs af konstruktionsklasserne KK2-KK4.

  • Hurtigere sagsbehandling i kommunerne og dermed for bygherre

  • Fagligheden hos de certificerede statiker vedligeholdes ved årlige overvågninger og re-certificeringer.

Hvad koster en certificeret statiker?

Det er umuligt at give en fast pris på at være kontrollerende certificeret statiker, da ens timeforbrug afhænger af størrelsen på projektet, samt i hvilket niveau den statiske dokumentation er på, som skal kontrolleres. Derfor foregår ydelsen i medgået tid, ud fra en forventet budgetramme ift. erfaringer med lignende projekter. Man kan sige, at jo bedre statisk dokumentation man laver, jo færre timer skal vi bruge på at kontrollere projektet og jo billigere bliver det.

Value Engineering ApS v/Mads Damkær Møller tilbyder, at være kontrollerende certificerede statiker på KK2 sager. Dette tilbydes for en timepris på 990,- ex moms + et startererklæringsgebyr på 2.000,- ex moms. Gebyret skal dække noget af det årlige kontrolgebyr der er forbundet med at have certifikatet. Prisen ligger generelt noget under markedet. Dette kan vi gøre, fordi vi er et mindre firma, som ikke har de store faste omkostninger, som mange andre firmaer har. 

 

Der er store omkostninger forbundet med at blive godkendt som certificeret statiker. Afhængig af niveauet man bliver godkendt til, koster et certifikat typisk mellem 60-120.000,-. Derudover er der et årligt kontrolgebyr på ca. 20.000,-. Hvert 5. år skal man re-certificeres, dvs. man søger helt forfra. Det betyder også at prisen for en certificeret statiker er relativ høj i markedet.

 

Kontakt mig på
Mads Damkær Møller
Certificeret statiker - KK2

Value Engineering

Links

Højmarksvænget 46

8600 Silkeborg

Cvr-nr. 41079665

© 2020  Value Engineering

For de sociale

  • LinkedIn - Grå Cirkel